Profetia.se – artiklar

Artiklar publicerade på Profetia.se. Sidan är i sin linda och fler artiklar kommer att dyka upp med tiden.

 

Virtuellt hänglåsCyberkrig och cyberattacker
ur artikeln: "Avsikter med cyberattacker kan vara av flera slag – det kan handla om spionage där målet är att få tag på nationellt hemlig information och det kan handla om att störa eller slå ut delar som ingår i infrastrukturen som järnvägar, elnät och vattenverk. "

Stad vinterBasinkomst – när blir det verklighet?
ur artikeln: "En del menar att vi en dag kommer tvingas mot sådana omsvängningar i våra levnadsvanor och kanske kunde initiativ som medborgarlön vara en ”mjuk” övergång."

Scannad hjärnaKommer vi öka vår intelligens på konstgjord väg i framtiden
ur artikeln: "Han anger till och med tänkbara vinster i IQ-poäng och som exempel kan tas hans uppskattning att en selektion med en uppsättning av 1000 embryon kan öka poängen med upp till 24,3."

Rymdskepp som närmar sig MarsFramtidens kolonisation av rymden
ur artikeln: "Bemannade rymdfärder till Mars ligger förmodligen inte alltför långt framåt i tid. En permanent bosättning av vår röda grannplanet är dock en helt annan sak."

Ebola viruspartikelPandemier i framtiden
ur artikeln: "Det skulle inte räcka att gå tillbaka till en livsföring som gällde för mer än ett århundrade för att skydda oss mot risker av att epidemier blir pandemier."

TV och datorskärmarFramtidens medier
ur artikeln: "Av de kanaler som idag är tillgängliga via kabel-TV kommer högst troligt en del enbart erbjudas via IPTV. I inledningsskedet är det troligt att detta främst kommer gälla nysatsningar, men med tiden lär även etablerade kanaler sluta sända via kabel-nätet."

Himlakropp och stjärnhimmelHur kommer universum utvecklas?
ur artikeln: "Teorin om ett expanderade universum motsäger lagen om att inget kan färdas snabbare än ljuset. Denna lag gäller dock vad som sker i rymden, men inte rymdens egna utsträckning."

Robot och människaHur vi arbetar i framtiden
ur artikeln: "När robotar för första gången infördes i industrin under 1950-talet sågs dem som ett komplement och arbetskraft förblev förknippat med människor. Denna bild av arbetsfördelning kan dock komma att förändras under 2000-talet. "

Blandning av AI och människa beskurenAI som existentiellt hot?
ur artikeln: "Att betrakta artificiell intelligens som ett hot kittlar utan tvekan fantasin. Men hur ligger det till med hotbildens förankring i verkligheten? Är hotet från artificiell intelligens bara en populärvetenskaplig genre som livnärs av ämnet fantasieggande ingredienser snarare än berättigat vetenskapsfält?"